We vertrouwen de natuur te weinig

De natuur verdient ons vertrouwen. Een van de magische kwaliteiten van de natuur is het zichzelf herstellende vermogen, dat zij altijd met zich meedraagt. De natuur is ‘van nature’ veerkrachtig. Dat geldt voor de natuur om ons heen—de natuurlijke buitenwereld—maar het geldt ook voor onze natuurlijke binnenwereld. Deze natuurlijke binnenwereld zou je onze innerlijke natuur kunnen noemen—het is de bakermat van onze humaniteit. Maar we zijn ons van deze innerlijke natuur slechts zelden bewust, laat staan dat we deze ook daadwerkelijk als natuur zullen herkennen. Het is dan ook niet zo gek dat we – in de dingen die we doen – onszelf regelmatig buiten de natuur plaatsen. We zijn kennelijk vergeten dat we er deel vanuit maken. We zijn vergeten dat we een diepe innerlijke natuur hebben die niet los gezien kan worden van de natuur om ons heen.

En dat is niet zonder gevolgen gebleken. We hebben immers te maken met een grove aantasting van de natuur op vele fronten. Dit is het directe gevolg van onze vervreemding van de natuur. We zijn vervreemd geraakt van de natuur omdat we vervreemd zijn geraakt van onze innerlijke (humane) natuur. Dat kunnen we ons niet langer permitteren. Alle reden om onze innerlijke natuur beter te leren kennen en bewust te ervaren.

Wat is deze innerlijke natuur?

Deze innerlijke natuur is niets meer of minder dan de wens en het vermogen om gelukkig, vrij en verbonden te zijn. Het is de humane natuur die we met elkaar delen. We delen een natuurlijke buitenwereld én een natuurlijke binnenwereld. Beide werelden zijn van nature veerkrachtig en beschikken over een groot natuurlijk potentieel. Het enige dat we hoeven te doen is de natuur niet langer in de weg staan of te verstoren en het vertrouwen hebben dat we daartoe in staat zijn.

De verstoring van de natuur van de buitenwereld uit zich in diverse crises, waaronder die van het klimaat. De verstoring van onze innerlijke natuur of binnenwereld uit zich in angst, wantrouwen, depressie, burn-out, gevoel van zinloosheid, verloren zijn en eenzaamheid. De verstoringen in beide werelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als we de ecologie willen beschermen dan moeten we de blokkades voor natuurlijk herstel – die wij zelf hebben opgeworpen – oplossen. Om dit goed te kunnen doen, dienen we onze innerlijke bronnen aan te spreken. Het vergt inventiviteit, creativiteit en samenwerking. Dat alles is niet mogelijk zonder psychologische kwaliteiten als menslievendheid, energie, betrokkenheid, moed, compassie, integriteit, respect en vrijgevigheid. Kortom, we zullen ons menselijk potentieel ten volle moeten benutten om de aangerichte schade te helpen keren.

We kunnen niet zonder vertrouwen

Daarvoor is vertrouwdheid met onze innerlijke natuur onontbeerlijk. Maar we vertrouwen deze natuur nog te weinig. Waarom? Omdat we haar niet goed kennen, er vaak tegen ingaan en daardoor te weinig vertrouwen in onszelf hebben om te kunnen veranderen. Maar net zoals met de natuurlijke buitenwereld is het een kwestie van kennis en kunde om de opgeworpen blokkades te herkennen en los te laten. Ook hier zal de natuur – gegeven de kans – haar eigen werk gaan doen.

In onze moderne samenleving zijn we getraind (geconditioneerd) om mechanistisch te denken. Door ons mechanistische denken zijn we geneigd de dingen – ook op psychologisch vlak – te willen sturen en beheersen. We begrijpen niet dat het juist vaak een kwestie is van loslaten, invoelen en jezelf niet langer in de weg staan. Aandacht voor de innerlijke natuur leert ons dat we erop terug kunnen vallen en erop kunnen vertrouwen, omdat ook onze innerlijke natuur van ‘nature’ beschikt over een zelf herstellend vermogen. Het is gewoonweg een kwestie van ontdekken.

Ontdekken is de enige manier waarop we psychologisch iets kunnen leren. Want het moment waarop we iets van onszelf ontdekken is het moment waarop we ons iets letterlijk realiseren. Het leven beschikt over een groot natuurlijk vermogen voor herstel. Psychologische kwaliteiten als menslievendheid, energie, betrokkenheid, moed, compassie, integriteit, respect en vrijgevigheid komen vanzelf bovendrijven zodra de opgeworpen innerlijke blokkades zijn opgelost. Het vergt louter vertrouwen in onszelf en onze eigen natuur (natural skills). Dat vertrouwen komt vanzelf zodra we er meer vertrouwd mee raken en het gaan ontdekken.

De wereld verandert van binnenuit. Als wij veranderen, verandert de wereld met ons mee. Jezelf veranderen is niets anders dan psychologisch iets leren en realiseren. De innerlijke natuur zorgt voor de rest, daar kunnen we op vertrouwen. Leren en vertrouwen gaan hand in hand. “The highest form of self-confidence is believing in your ability to learn” – Adam Grant.

Wil je meer vertrouwd raken met je innerlijke natuur? Lees dan het boek “Natural Skills – een natuurlijke kijk op de psychologie” (Beste psychologieboek 2022) of kom dit najaar naar een van de dagworkshops over Natural Skills.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Scroll naar boven