Een natuurlijke kijk op de psychologie

Natural skills

NIEUW verschenen

Natural Skills – een natuurlijke kijk op de psychologie

Eind 2021 is het boek Natural Skills in Amsterdam bij Scheltema gelanceerd. Barbara Baarsma heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen en daarbij het belang van mentaal welzijn in de samenleving nog eens onderstreept.

Wat een genoegen om te lezen dat we mogen vertrouwen op onze veerkracht.

De meeste mensen komen behoorlijk door het leven, ook door de moeilijke dagen.

In dit boek staat wat we eigenlijk wel weten, maar wat we soms vergeten in een drammerige wereld.

         – Dirk de Wachter

mentaal welzijn is geen

vanzelfsprekendheid

in een wereld waarin

stress en haast regeren

Kan het anders ?

Burn-out, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid, onveiligheid? We hebben er allemaal – direct of indirect – mee te maken. Het gaat goed met onze welvaart en we boeken de ene technologische vooruitgang na de andere. En toch lijken we met z’n allen ongelukkiger, angstiger en eenzamer te worden.

 

Waarom?

En kan het anders?

Het leven is een uitdaging, dat weten we allemaal. Maar we weten niet hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We zijn meer vertrouwd met het oplossen van een technisch probleem dan met het oplossen van een psychologische vraag. We begrijpen de fysieke natuur van de wereld om ons heen beter dan onze eigen innerlijke natuur. Psychologisch zijn we achtergebleven en bevinden we ons nog in het stenen tijdperk. Maar wat als onze innerlijke natuur van nature al gelukkig en gezond is en we deze slechts beter hoeven te leren kennen?

 

Het kan anders!

We beschikken allemaal in gelijke mate over een natuurlijk, innerlijk en vrij vermogen om gelukkig te kunnen leven. Dit innerlijk vermogen is de ruimte die we gewoon van nature al hebben. De natuur is voor ons allemaal gelijk. Een innerlijk vrij vermogen betekent dat er altijd ruimte is om te antwoorden. De vraag is nu: “Hoe doe je dat op een manier die echt voor je werkt?”

Door je natural skills te ontdekken!

 

De natuur betekent werkelijkheid.

immers hoe kan iets dat natuurlijk is niet werkelijk zijn?

Waarom natural skills

Je psyche functioneert net zoals je lichaam op een natuurlijke manier. Dat wil zeggen: sommige dingen werken psychologisch wel en sommige dingen werken psychologisch niet. Dat heeft te maken met hoe de psychologie van nature opereert.

Deze werking is niet chaotisch en is net zoals de werking van de fysieke wereld onderhevig aan natuurlijke functies. Als je begrijpt hoe de natuur van nature werkt dan kun je er veilig en effectief mee omgaan. Dat geldt dus ook voor de eigen psychologische of mentale aanpak.

Het kennen van de natuurlijke werking van de psychologie maakt de weg voor een mooi leven vrij.

Dus…tijd voor het ontdekken van onze natural skills.

 

 

Volg jij je ervaring?

Of volgt je ervaring jou?

Wat zijn Natural Skills

Natural skills vormen de natuurlijke, psychologische bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven. Ze zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over deze natuurlijke skills.

Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem als voorbeeld de zwaartekracht – deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier. Ons bewustzijn functioneert – net zoals in de fysieke natuur – voor ons allemaal op dezelfde en natuurlijke manier. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen – natural skills – in plaats van natuurwetten.

De belangrijkste natural skills zijn:

1.    Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats.

2.    De samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn.

3.   Het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte.

4.   Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht.

5.   Het vermogen jezelf te veranderen.

Deze natural skills maken het mogelijk te antwoorden op wat er in je leven gebeurt. Ze zijn samen te vatten in één woord: relatie. Relatie is de wijze waarop jij je verhoudt tot jezelf en je omgeving. Het leven is relatie, zonder relatie geen leven. De mate waarin je vertrouwd bent met je natural skills – de mate van zelfkennis – bepaalt de kwaliteit van je relaties en je leven.

Wat we waarnemen is ons leven.

Toch geven we meer aandacht aan ons leven dan aan onze waarneming.

Hoe werkt het ?

Natural skills zijn de natuurlijke functies of eigenschappen van ons bewustzijn. Ze werken als psychologische natuurwetten. Als je inzicht hebt in deze psychologische natuurwetten begrijp je ook hoe je deze kan gebruiken.

Op technologisch vlak doen we in feite niets anders. Onze kennis van de natuurkunde en de natuurwetten heeft een enorme technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Door te weten wat je doet en waarom je iets doet vergroot je de kans op slagen. En als wat je doet niet in strijd is met de natuur dan is daarmee ook succes verzekerd.

Op psychologisch gebied zijn we nog niet zo ontwikkeld als op technologisch gebied. Onze technologie loopt op ons vooruit en dat is niet zonder gevolgen.

Hoe kan dat?

We beschikken psychologisch over te weinig kennis van de psychologische natuurwetten – onze natural skills. In ons dagelijks leven kiezen we er vaak voor om tegen de natuur in te gaan. We zwemmen vaak onbewust tegen de stroom in.

Waar begin je?

Bij het begin en dat is de eigen psychologische waarneming. Waarneming is zowel ons punt van vertrek als aankomst. Onze waarneming bepaalt alles. Wat we psychologisch waarnemen wordt onze ervaring en beïnvloedt ons leven. Waarnemen betekent iets voor waar nemen en daar zit de crux .

We zien wat we denken te zien en niet vice versa! Wat we denken te zien heeft vaak weinig te maken met de werkelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat we ons verdrietig, schuldig, radeloos, uitgeput, depressief, zinloos of eenzaam kunnen voelen.

Hoe werkt waarneming?

Waarneming is niet iets om zo maar voor waar te nemen. Waarneming opereert in een cyclus. Wat we waarnemen bepaalt ons inzicht. Inzicht kleurt op haar beurt onze ervaring. Onze ervaring leidt tot het vormen van diverse mentale conclusies. Deze conclusies zijn ideeën die we voor waar houden. Deze waarheden worden onze overtuigingen. En onze overtuigingen kleuren weer onze waarneming. De cirkel is rond.

 

Scroll to Top