PODCAST
Natural Skills

EPISODE 1

Introductie Natural Skills – 13 min

Psychologie speelt een veel grotere rol in ons leven dan we in eerste instantie zouden denken. Het werkt in alles en op alles door.  Wat van binnen speelt, wordt automatisch op de buitenwereld geprojecteerd. De wereld waarin we leven is  dan ook in vele opzichten een reflectie van onze binnenwereld.

– Onze binnen – en buitenwereld werken als communicerende vaten en daarom is psychologie zo ongelooflijk belangrijk.
– We delen als mens dezelfde psychologische natuur.
– Voor alles dat we denken, voelen en doen geldt een universeel waarom en een universeel hoe.
– Het waarom is onze natuurlijke geaardheid en vormt de basis van onze humaniteit.
– Het hoe verwijst naar de natuurlijke werking van onze geest: de zogeheten natural skills.
– Kennis van deze werking maakt mentaal welzijn van nature mogelijk.  Het is een vorm van zelfkennis die het leven veel eenvoudiger maakt.

EPISODE 2

De Vijf belangrijke Aspecten van Vertrouwen – 13 min

Vertrouwen speelt altijd en overal wel een rol. Toch lijken we steeds minder vertrouwd te zijn met vertrouwen, waardoor we de waarde ervan niet ten volle kunnen ervaren. Alle reden om er kritisch naar te kijken en de vijf belangrijkste aspecten van vertrouwen te kennen.

– We hebben te maken met een vertrouwenscrisis op micro – en macroniveau.
– Het ervaren van vertrouwen is iets heel natuurlijks.
– Vertrouwen en onzekerheid gaan altijd hand in hand. 
– Vertrouwen schept veiligheid.                                    
– Vertrouwen maakt openheid en sensitiviteit mogelijk                                                        – Vertrouwen is een onmisbaar gevoel voor welzijn en vormt de basis voor energie en inspiratie.
– Natuurlijk vertrouwen is iets dat je ontdekt.                                                                          – Vertrouwen maakt alles eenvoudiger en speelt een belangrijke rol in Natural Skills psychologie. 
– Alleen vertrouwen maakt verandering mogelijk.

EPISODE 3

De Psychologie is Niets Anders dan een Trucje – 4 min

De psychologie is niets anders dan een trucje. Het probleem is dat we onszelf te serieus nemen en daarmee ook de psychologie.

– Psychologie  laat je zien waarom je dingen doet en hoe je de dingen doet. 
– Als mens verschillen we daarin niet van elkaar. 
– Daarom werkt de psychologie – als trucje – voor ons allen altijd.
– Het komt simpelweg neer op: je denkt wat je ziet en je ziet niet wat je denkt.

EPISODE 4

Vastgelopen in een Doolhof ?  – 4 min

Ken jij het gevoel van te zijn vastgelopen in een doolhof? Het leven lijkt in vele opzichten op een doolhof.

– Het leven is als een doolhof.                                                                                                          – Iedere tegenslag in het leven is als een doodlopend stuk in een doolhof.                          – In een doolhof vind je de weg op twee manieren.                                                                 – Een doodlopend stuk geeft perspectief en voorkomt het volgen van een dwaalspoor.                                                                                                                                        – Problemen en oplossingen kunnen uit een hoek komen die we niet verwachten en op een moment komen wanneer we het niet verwachten.

EPISODE 5

De Stille Kracht van Geven & Nemen – 7 min

Het leven is vaak een kwestie van geven en nemen. In de praktijk komt het meestal neer op  bereid zijn wat in te leveren voor een gemeenschappelijk doel of resultaat. Maar er is een andere manier van geven en nemen, die vele malen verder reikt dan dit principe. Dat is het psychologische geven en nemen. 

Dit psychologische geven en nemen is iets heel bijzonders en het werkt precies tegenovergesteld aan het fysieke geven en nemen. 

  • psychologisch geven maakt je innerlijk rijk
  • psychologisch nemen maakt je innerlijk vrij
Scroll naar boven